กิจกรรมทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2566
กิจกรรมทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2566 (59)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565  (50)
โครงการพัฒนาศัยกภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ (สมาชิกทั่วไป) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดกระบี่
โครงการพัฒนาศัยกภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ (สมาชิกทั่วไป) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดกระบี่ (11)
โครงการพัฒนาศัยกภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ (ประธานกลุ่มสมาชิก) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดพังงา
โครงการพัฒนาศัยกภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ (ประธานกลุ่มสมาชิก) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดพังงา (12)
โครงการพัฒนาศัยกภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ (สมาชิกบำนาญ) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดตรัง
โครงการพัฒนาศัยกภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ (สมาชิกบำนาญ) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดตรัง (30)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร กรรมการดำเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทีพย์ครูไทย (สสอค.) เป็นผู้แทนออกเยี่ยมสอ.ครูยะลา และ สอ.ครูนราธิวาส
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร กรรมการดำเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทีพย์ครูไทย (สสอค.) เป็นผู้แทนออกเยี่ยมสอ.ครูยะลา และ สอ.ครูนราธิวาส (3)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด (31)
วันที่ 1 พ.ย. 64 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 1 พ.ย. 64 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (4)
วันที่ 26 พ.ค.63 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด และเงินสนับสนุน 5,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลปัตตานี
วันที่ 26 พ.ค.63 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด และเงินสนับสนุน 5,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลปัตตานี (4)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล เข้าตรวจแนะนำและประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลในเบื้องต้นของสหกรณ์อมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล เข้าตรวจแนะนำและประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลในเบื้องต้นของสหกรณ์อมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ครั้งที่ 1/2563 (6)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องใน วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดงานเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องใน วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดงานเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 (8)
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด สรุปผลดำเนินงานประจำปี 2562 ณ ซีซีรีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด สรุปผลดำเนินงานประจำปี 2562 ณ ซีซีรีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล (4)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ (บำนาญ) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ (บำนาญ) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ (9)
21 ก.ย. 62 โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษและทอล์คโชว์ โดยพันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
21 ก.ย. 62 โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษและทอล์คโชว์ โดยพันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา (10)
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ (บำนาญ) ระหว่างวันที่ 3- 8 ตุลาคม 2562 เพื่อรับหลักการ การไปศึกษาดูงาน ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ. ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ (บำนาญ) ระหว่างวันที่ 3- 8 ตุลาคม 2562 เพื่อรับหลักการ การไปศึกษาดูงาน ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ. ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด (4)
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ประธาน คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าเยี่ยมและมอบเงินผู้ป่วยติดเตียง (โครงการสวัสดิการผู้ป่วยในและผู้ป่วยติด เตียง) สมาชิกอำเภอเมือง อำเภอยะหริ่ง และอำเภอสายบุรี
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ประธาน คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าเยี่ยมและมอบเงินผู้ป่วยติดเตียง (โครงการสวัสดิการผู้ป่วยในและผู้ป่วยติด เตียง) สมาชิกอำเภอเมือง อำเภอยะหริ่ง และอำเภอสายบุรี (6)
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต (14)
โครงการจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่  19 – 21 กรกฎาคม 2562 อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โครงการจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 อำเภอละงู จังหวัดสตูล (12)
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2562
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2562  (8)
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ แขกผู้มีเกียรติ และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ แขกผู้มีเกียรติ และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด (13)
การประชุมประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาลาภ สหกรณ์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการชี้แจงการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562
การประชุมประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาลาภ สหกรณ์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการชี้แจงการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (4)
วันที่ 28 พ.ค. 62 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกในโครงการสวัสดิการผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียงและได้มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิก
วันที่ 28 พ.ค. 62 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกในโครงการสวัสดิการผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียงและได้มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิก (3)
คณะกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการ
คณะกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการ " สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก" (6)
นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  (2)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ (สมาชิกทั่วไป) ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2562 ณ จังหวัดมหาสารคาม พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ (สมาชิกทั่วไป) ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2562 ณ จังหวัดมหาสารคาม พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ (6)
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ (สมาชิกทั่วไป) ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2562 เพื่อรับหลักการ การไปศึกษาดูงาน ครั้งนี้ ในวันที่ 11. เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ. ห้องประชุมชั้น3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ (สมาชิกทั่วไป) ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2562 เพื่อรับหลักการ การไปศึกษาดูงาน ครั้งนี้ ในวันที่ 11. เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ. ห้องประชุมชั้น3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด (5)
นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เป็นผู้รับโล่งประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวอร์ชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เป็นผู้รับโล่งประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวอร์ชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (4)
สหกรณ์ฯ จัดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจำเดือน มี.ค.2562 ณ ห้องมหาลาภ สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
สหกรณ์ฯ จัดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจำเดือน มี.ค.2562 ณ ห้องมหาลาภ สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด (10)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานและคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ณ ถนนหนองจิก ตลอดถึงบริเวณ หน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ.ปัตตานี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานและคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ณ ถนนหนองจิก ตลอดถึงบริเวณ หน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ.ปัตตานี (6)
มอบเงินสงเคราะห์ศพแก่สมาชิกสหกรณ์เสียชีวิต
มอบเงินสงเคราะห์ศพแก่สมาชิกสหกรณ์เสียชีวิต (7)
ประชุมที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประชุมที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา (3)
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา (6)
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 (11)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (14)
การสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง
การสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง " เตรียมความพร้อมกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่" โดยมีอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (7)
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (OD) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (OD) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (11)
ความคืบหน้าการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานขั้นล่าง ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ตามโครงการปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ความคืบหน้าการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานขั้นล่าง ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ตามโครงการปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 (8)
เลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ สถานที่เลือกตั้งของกลุ่มสมาชิกแต่ละอำเภอ
เลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ สถานที่เลือกตั้งของกลุ่มสมาชิกแต่ละอำเภอ (12)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ช์ครูไทย (สสอค.) กำหนดโครงการเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์และศูนย์ประสานงานเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ช์ครูไทย (สสอค.) กำหนดโครงการเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์และศูนย์ประสานงานเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 (6)
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะกรรมการดำเนิน การ ชุดที่ 60/2561 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะกรรมการดำเนิน การ ชุดที่ 60/2561 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (10)
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบำนาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคม 2561
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบำนาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคม 2561 (14)
โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี จำนวนสมาชิกผู้เกษียณทั้งหมด  222 คน และจำนวนผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 191 ราย
โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี จำนวนสมาชิกผู้เกษียณทั้งหมด 222 คน และจำนวนผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 191 ราย (16)
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (10)
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี "ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 (14)
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (17)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ (สมาชิกทั่วไป) ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ (สมาชิกทั่วไป) ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2561 (17)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2564 และจัดแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2564 และจัดแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา (12)
วันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
วันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (17)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี (39)
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 (40)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบำนาญ
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบำนาญ (41)
งานมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560
งานมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 (42)
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี (32)
พิธีปิดกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง วันที่ 7 กันยายน 2560
พิธีปิดกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง วันที่ 7 กันยายน 2560 (25)
กิจกรรมทำบุญสหกรณ์ฯ วันที่ 9 กันยายน 2560
กิจกรรมทำบุญสหกรณ์ฯ วันที่ 9 กันยายน 2560 (23)
กิจกรรมประชุมที่ปรึกษาสหกรณ์ วันที่ 27 สิงหาคม 2560
กิจกรรมประชุมที่ปรึกษาสหกรณ์ วันที่ 27 สิงหาคม 2560 (16)
ประขุมเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์
ประขุมเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์ (34)
พิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง
พิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง "ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560" วันที่ 4 กันยายน 2560 (35)
สหกรณ์มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิต
สหกรณ์มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิต (17)
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2560
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2560 (28)
งานจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
งานจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 (141)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ค. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ค. 2560 (47)
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (4)
ประชุมประธานกลุ่มสมาชิก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560
ประชุมประธานกลุ่มสมาชิก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 (8)
วันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
วันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 (15)
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต (4)
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 และประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันฑ์ 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 และประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันฑ์ 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา (16)
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 (27)
ประชุมจัดทำรายงานประจำปี 2559 และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสินสมุทร ชั้น 2 โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา
ประชุมจัดทำรายงานประจำปี 2559 และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสินสมุทร ชั้น 2 โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา (14)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบำนาญ ปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบำนาญ ปี 2559 (37)
งานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี 2559
งานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี 2559 (130)
พิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง
พิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง (42)
พิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี ระดับจังหวัด
พิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี ระดับจังหวัด (25)
ประชุมกฏหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประชุมกฏหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (13)
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 (23)
มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดโครงการดีเด่นในโรงเรียน
มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดโครงการดีเด่นในโรงเรียน (2)
ประชุมที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559
ประชุมที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 (9)
ภาพทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด วันที่ 24 พ.ค. 59
ภาพทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด วันที่ 24 พ.ค. 59 (27)
ภาพกิจกรรมจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ครั้งที่ 3
ภาพกิจกรรมจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ครั้งที่ 3 (20)
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก(ทั่วไป) ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2559
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก(ทั่วไป) ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2559 (53)
ประชุมประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ สหกรณ์ฯ
ประชุมประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ สหกรณ์ฯ (19)
ภาพกิจกรรมจัดทำแผนปฎิบัติงานประจำปี 2559
ภาพกิจกรรมจัดทำแผนปฎิบัติงานประจำปี 2559 (25)
Go to top