โครงการพัฒนาศัยกภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ (สมาชิกทั่วไป) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดกระบี่
dsc_0003
dsc_0010
dsc_0014
dsc_0042
dsc_0056
dsc_0075
dsc_0077
dsc_0079
dsc_0082
dsc_0139
dsc_0140
 
 
Go to top