สส.ชสอ.

ขยายขนาดตัวอักษร :

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย. (สส.ชสอ.) -> กดลิงค์ไปเว็บไซต์ <-

 ประกาศข่าว

ข้อมูล / ประกาศข่าว
ดาวน์โหลด
1. ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2562 ถึงรอบที่ 2/2563 download
2. แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2562 (เงินคงสภาพ) download
3. ประกาศการรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ download
4. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (สสอค. และ สส.ชสอ.) download
5. แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563 download
6. สส.ชสอ. ประกาศรับสมัครสมาชิก ปี 2563 download
7. ประกาศรายชื่อสมาชิก สส.ชสอ. รอบพิเศษ จำนวน 1,864 คน download
8. ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2563 ถึงรอบที่ 2/2564 New2 download
9. แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2564 (เงินคงสถาพ) New2 download

 แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1. สส.ชสอ. ประเภทสมทบ
    1.1 ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภทสมทบ
download
    1.2 ใบรับรองแพทย์ download
    1.3 แบบคำรับรองสุขภาพตนเอง download
2. สส.ชสอ. ประเภทสามัญ  
    2.1 ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภทสามัญ download
    2.2 ใบรับรองแพทย์ download
    2.3 แบบคำรับรองสุขภาพตนเอง download

631228 01

631228 02

Go to top