วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร กรรมการดำเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทีพย์ครูไทย (สสอค.) เป็นผู้แทนออกเยี่ยมสอ.ครูยะลา และ สอ.ครูนราธิวาส
s__63242245
s__63242247
s__63242248
 
 
Go to top