แสดง # 
# ชื่อ
1 18 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการและผู้จัดการ ร่วมวางพวงรีดเพื่อเคารพศพและมอบช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
2 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ 11/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
3 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ 10/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทและอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
4 แจ้งวันปิดทำการสหกรณ์ฯ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
5 แจ้งวันปิดทำการสหกรณ์ฯ 1 พฤษภาคม 2565 วันแรงงานแห่งชาติ
6 สุขสันต์วันเกิด สมาชิกที่เกิดเดือน เมษายน
7 18 เมษายน 2565 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ ร่วมวางพวงรีดเพื่อเคารพศพและมอบช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
8 ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 9 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด พ.ศ.2565
9 ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 8 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด พ.ศ.2565
10 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565

หน้า 1 จาก 20

Go to top