วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
s__58925067
s__58925069
s__58925070
s__58925071
s__58925072
s__58925073
s__58925074
s__58925075
s__58925076
s__58925077
s__58925078
s__58925080
s__58925081
s__58925082
s__58925083
s__58925084
s__58925085
s__58925086
s__58925087
s__58925088
 
 
Go to top