Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
สารสหกรณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน มิ.ย - ส.ค. 60
Cover_June-August-2017
Bank
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
 • 01.png
 • 02.png
 • 03.png
อัตราดอกเบี้ย

ประเภทเงินฝาก

ร้อยละ / ปี

 ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
 ออมทรัพย์มีเป้าหมาย 3.50

ประเภทเงินกู้

ร้อยละ / ปี

 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.50
 เงินกู้สามัญ
6.50
 เงินกู้พิเศษ
6.50
 เงินกู้สามัญโครงการ สด.
6.50
brochure
179256
10
183
862
1437
4856
174400
Go to top